תקשורת אינטראקטיבית

אודות המחלקה לעיצוב תקשורת אינטראקטיבית

מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-681708003-6817080

תקשורת אינטראקטיבית

מסלולי הלימוד במחלקה לעיצוב תקשורת אינטראקטיבית

סטודנט הנרשם ללימודים במכון אבני במסגרת מחלקת תקשורת אינטראקטיבית ילמד במסלול לימודים ארבע-שנתי לתעודת מעצב תקשורת אינטראקטיבית בוגר אבני. מסלול ההתמחות ללימודי תעודה מהווה את חוט השדרה הלימודי של מכון אבני. מערכת הלימודים מורכבת באופן כזה שהיא מקנה התמחות דיסציפלינארית, תיאוריה ופרקטיקה, במכלול מקצועות העיצוב האינטראקטיבי. הלימודים במסלול זה משלבים את כלל תחומי הלימוד שסטודנט צריך כדי להשתלב כמעצב תקשורת אינטראקטיבית בקרב קהילת המעצבים בארץ או בחו"ל.

סטודנטים הלומדים לקראת קבלת תעודת מעצב תקשורת אינטראקטיבית בוגר אבני, חייבים לצבור סה"כ של 152 נ"ז שיצברו במהלך 4 שנות הלימוד במכון אבני ולכל המאוחר להשלים את חובותיהם תוך 6 שנים. כחלק אינטגראלי בלימודים במסלול הארבע-שנתי, מוצע מסלול משולב לתואר אקדמי - שילוב בין לימודים אקדמיים לתואר ראשון B.A. של האוניברסיטה הפתוחה במדעי הרוח והחברה לבין מכלול לימודי המחלקה לתקשורת אינטראקטיבית לתעודת מעצב תקשורת אינטראקטיבית בוגר אבני. 

הקורסים השונים, האקדמיים והדיסציפלינאריים, משולבים זה בזה למערכת שבועית דינאמית, ומתקיימים כולם במכון אבני. שיתוף הפעולה בין המוסדות, נועד בין השאר לעזור לסטודנט, באמצעות תוכנית לימודים מגובשת ועכשווית, ולהקל עליו ברכישת מכלול לימודים קוהרנטי אקדמי ומקצועי במוסד אחד במקום ללמוד לשני תארים ובשני מוסדות נפרדים. 

הסטודנטים הלומדים למען קבלת תואר אקדמי B.A. מטעם האוניברסיטה הפתוחה בנוסף לתעודת מעצב חייבים לעמוד בדרישות האלה: 

א. לצבור 152 נ"ז ממכלול הלימודים במחלקה לתקשורת אינטראקטיבית

ב. לצבור 78 נ"ז מהקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, תוך עמידה בכלל הדרישות של האוניברסיטה הפתוחה. למידע מפורט על הקורסים ועל מבנה הלימודים של האוניברסיטה רצוי לפנות לידיעוני האוניברסיטה. 

מבחינת הלימודים במכון אבני בלבד, ולמען זכאות לתעודת מעצב, הסטודנט יצבור וישלים את חובותיו במהלך 4 שנות הלימוד במכון ולכל המאוחר תוך 6 שנים. 

הערה: עבור 13 הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה המתקיימים במכון אבני במשך ארבע שנים, יש לשלם שכר לימוד של לאוניברסיטה הפתוחה בנוסף ובנפרד משכר הלימוד עבור לימודי התעודה של מכון אבני. 

בנוסף מקיים המכון מסלול לימודים לתעודת הנדסאי מטעם מה"ט* (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה), במחלקה לעיצוב תקשורת אינטראקטיבית וזאת על מנת להקנות לסטודנטים את האפשרות לקבל בתום לימודיהם במכון גם תואר הנדסאי בנוסף לתעודת המעצב ולתואר ה-B.A. תכנית הלימודים של מה"ט משולבת במסלול הלימודים הארבע-שנתי במחלקות בהם מתקיים המסלול, כאשר בנוסף לדרישות המכון, על הסטודנט לעמוד במבחנים חיצוניים מטעם מה"ט במהלך לימודיו ולהגיש פרויקט בהתאם לדרישות מה"ט בשנה השלישית.

סטודנט אשר יעמוד בכל דרישות המכון ומה"ט יהיה זכאי לתקצוב כספי מטעם מה"ט ובכפוף לאישורם. על פי הנוהל הקיים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אנו מבקשים לציין שאם מכון אבני לא יקבל מן הממשלה את כיסוי כל ההפחתה כמתחייב מתקצוב מה"ט, יהיה על הסטודנט לשלם את מלוא שכר הלימוד ללא ההפחתה.

קבלה ללימודים במסלול הנדסאים מחייבת עמידה בתנאי הקבלה של מה"ט כפי שמפורט בתחילת הידיעון.

תעודת מעצב בוגר אבני בעיצוב תקשורת אינטראקטיבית


סטודנטים שסיימו את כל לימודיהם על פי דרישות המסלול הנבחר יקבלו תעודה. שני מסמכים מעידים על מכלול הלימודים ועל התעודה של כל מי שסיים מסלול בן ארבע שנים: 

א. אישור לימודים לתעודה, המפרט את שמות כל הקורסים שלמד ואת ציוניהם, וכן את ציון הגמר לתואר;

ב. תעודת סיום של מכון אבני, שבה רשום אפיון התעודה. האפיון נובע מההרכב הדיסציפלינארי של תוכנית הלימודים האישית של הבוגר, כפי שהיא מפורטת ברשימת הקורסים שבתעודה המעידה על אישור הלימודים לקבלת התעודה. 

הערה: מכון אבני שומר לעצמו את הזכות, במהלך שנות הלימודים, לעשות שינויים במבנה תוכנית הלימודים, במספר שעות-הלימוד ובתכני-הלימוד, כל זאת מתוך אחריות להעניק לסטודנט את התכנים שהוא צריך בכדי להיות מעצב.

 

עדכון אחרון: 5/17/2017 4:36:00 PM
מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5
דירוג: