תקשורת חזותית

אודות המחלקה לעיצוב תקשורת חזותית

מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-681708003-6817080

תקשורת חזותית

אודות המחלקה לתקשורת חזותית

מסלול ארבע-שנתי לתעודת מעצב בוגר אבני בעיצוב תקשורת חזותית. מסלול התמחות דיסציפלינרית, תיאוריה ופרקטיקה, במכלול לימודי עיצוב תקשורת חזותית לתואר מעצב בוגר אבני.

המסלול ללימודי תעודה מהווה את חוט השדרה הלימודי של מכון אבני. מערכת הלימודים מורכבת באופן כזה שהיא מקנה התמחות דיסציפלינארית, תיאוריה ופרקטיקה, במכלול מקצועות התקשורת החזותית לתואר מעצב בוגר אבני.

סטודנטים הלומדים למען קבלת תעודת מעצב חייבים לצבור סה"כ של 152 נ"ז שייצברו במהלך 4 שנות הלימוד במכון אבני ולכל המאוחר להשלים את חובותיהם תוך 6 שנים.

כחלק אינטגראלי מן הלימודים במסלול הארבע-שנתי, מוצע מסלול משולב לתואר אקדמי - שילוב בין לימודים אקדמיים לתואר ראשון B.A. במדעי הרוח והחברה מטעם האוניברסיטה הפתוחה עם לימודי המחלקה לתקשורת חזותית של מכון אבני; שילוב של לימודים מעשיים, מקצועיים ואקדמיים.

מכון אבני משתף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה על מנת להקנות לסטודנטים את האפשרות לקבל, בתום לימודיהם במכון, גם תואר ראשון אקדמי B.A. של האוניברסיטה הפתוחה וגם תעודה מקצועית המבוססת על התמחות דיסציפלינארית. מסלול לימודים יוקרתי זה מתקיים על בסיס לימודי בוקר במשך ארבע שנים.

להלן מפורטות הדרישות האקדמיות שעל הסטודנט לקיים במהלך לימודיו במכון אבני על מנת להיות זכאי לתואר ראשון B.A. של האוניברסיטה הפתוחה ולתואר מעצב בוגר אבני. שיתוף הפעולה בין המוסדות, נועד בין השאר לעזור לסטודנט, באמצעות תוכנית לימודים מגובשת ועכשווית, ולהקל עליו ברכישת מכלול לימודים קוהרנטי אקדמי ומקצועי במקום ללמוד לשני תארים מקריים ובשני מוסדות נפרדים. הקורסים השונים, האקדמיים והדיסציפלינאריים, משולבים זה בזה למערכת שבועית דינאמית, ומתקיימים כולם במכון אבני.

לימודי תקשורת חזותית

הסטודנטים הלומדים למען קבלת תואר אקדמי B.A. מטעם האוניברסיטה הפתוחה, בנוסף לתעודת מעצב חייבים לעמוד בדרישות האלה:

א. לצבור 152 נ"ז ממכלול הלימודים במחלקה לעיצוב תקשורת חזותית של מכון אבני.

ב. לצבור 78 נקודות זכות מהקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, תוך עמידה בכלל הדרישות של האוניברסיטה הפתוחה. למידע מפורט על הקורסים ועל מבנה הלימודים של האוניברסיטה רצוי לפנות לידיעוני האוניברסיטה.

מבחינת הלימודים במכון אבני בלבד, ולמען זכאות לתעודת מעצב, הסטודנט יצבור וישלים את חובותיו במהלך 4 שנות הלימוד במכון ולכל המאוחר תוך 6 שנים.

הערה: עבור 13 הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה המתקיימים במכון אבני במשך ארבעה השנים, יש לשלם שכר לימוד לאוניברסיטה הפתוחה בנוסף ובנפרד משכר הלימוד עבור לימודי התעודה של מכון אבני.

אופקים נוספים לאחר לימודי תקושרת חזותית

בנוסף מקיים המכון מסלול לימודים לתעודת הנדסאי מטעם מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה), במחלקה לעיצוב תקשורת חזותית וזאת על מנת להקנות לסטודנטים את האפשרות לקבל בתום לימודיהם במכון גם תואר הנדסאי בנוסף לתעודת המעצב ולתואר ה-B.A. תכנית הלימודים של מה"ט משולבת במסלול הלימודים הארבע-שנתי במחלקות בהם מתקיים המסלול, כאשר בנוסף לדרישות המכון, על הסטודנט לעמוד בבחינות גמר ממלכתיות מטעם מה"ט במהלך לימודיו, ולהגיש פרויקט בהתאם לדרישות מה"ט בשנה השלישית.

סטודנט אשר יעמוד בכל דרישות המכון ומה"ט יהיה זכאי לתקצוב כספי מטעם מה"ט ובכפוף לאישורם. על פי הנוהל הקיים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אנו מבקשים לציין שאם מכון אבני לא יקבל מן הממשלה את כיסוי כל ההפחתה כמתחייב מתקצוב מה"ט, יהיה על הסטודנט לשלם את מלוא שכר הלימוד ללא ההפחתה.

קבלה ללימודים במסלול הנדסאים מחייבת עמידה בתנאי הקבלה של מה"ט כפי שמפורט בתחילת הידיעון.

תעודת מעצב בוגר אבני בעיצוב תקשורת חזותית

סטודנטים שסיימו את כל לימודיהם בתכנית התלת שנתית בלימודי תקשורת חזותית על פי דרישות המסלול הנבחר יקבלו תעודה. שני מסמכים מעידים על מכלול הלימודים ועל התעודה של כל מי שסיים מסלול בן שלוש או ארבע שנים:

א. אישור לימודים לתעודה, המפרט את שמות כל הקורסים שלמד ואת ציוניהם, וכן את ציון הגמר לתואר;

ב. תעודת סיום של מכון אבני, שבה רשום אפיון התעודה. האפיון נובע מההרכב הדיסציפלינארי של תוכנית הלימודים האישית של הבוגר, כפי שהיא מפורטת ברשימת הקורסים שבתעודה המעידה על אישור הלימודים לקבלת התעודה.

הערה: מכון אבני שומר לעצמו את הזכות, במהלך שנות הלימודים, לעשות שינויים במבנה תוכנית הלימודים, במספר שעות-הלימוד ובתכני-הלימוד, כל זאת מתוך אחריות להעניק לסטודנט את התכנים הראויים לקראת היותו מעצב.
 

עדכון אחרון: 4/15/2018 10:09:00 AM
מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5
דירוג: