מסלול ארבע שנתי

ההרשמה סגורה

מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-681708003-6817080

מסלול ארבע שנתי

תכנית לימודים עיצוב תעשייתי  (ההרשמה סגורה)

תכנית הלימודים שנה א'
השנה הראשונה היא שנת המבוא ומיועדת להכניס את התלמיד לעולם העיצוב ולספק לו את הכלים המקצועיים, שישמשו אותו בהמשך לימודיו בעיצוב תעשייתי ובהמשך דרכו כמעצב. התלמיד יתוודע אל מושגי היסוד והחשיבה של העיצוב והאמנות. במקביל יפתח התלמיד את מיומנויות הביטוי החזותי שלו ברישום ובפיסול. התלמיד ירכוש את השליטה באמצעי הביטוי המקצועיים ואת הידע בפרקים הראשונים של תורת החומרים והעבודה בסדנא. כמו-כן יקבל התלמיד את החלק הראשון של ההעשרה העיונית בתולדות האמנות והעיצוב.

תכנית הלימודים שנה ב'
השנה השניה ללימודים היא שנת השכלול וההרחבה של שנת המבוא וכניסה עמוקה אל הקורסים המקצועיים בעיצוב תעשייתי. בשנה הזאת יעמיק הסטודנט את ידיעותיו בשעורי הסטודיו עיצוב תעשייתי, אשר יימשכו עד לסיום הלימודים בפרוייקט הגמר. התלמיד ישכלל את מיומנותו ברישום ויתוודע לטכניקות נוספות בהמחשה, מחשבים ודגמים. במקביל לקורסים המקצועיים הטכניים ימשיך התלמיד בהעשרה עיונית.

תכנית הלימודים שנה ג' 
השנה השלישית היא שנת הביסוס. המשקל העיקרי בלימודים בשנה זאת מתרכז בגיבוש מיומנותו של התלמיד בעיצוב והידע שלו בקורסי המעטפת המקצועיים. במקביל לכך תמשך ההעשרה בקורסי המעטפת העיוניים והקורסים האוניברסיטאים.

בשנה זו, ישלים הסטודנט את מלוא חובותיו למה"ט, בהם אף הגשת פרוייקט, ויהיה מחוייב לקבל ציון עובר במכלול חובות אלה. זאת לשם קבלת תעודת הנדסאי מטעם המכון להכשרה טכנולוגית.

תכנית הלימודים שנה ד' 
השנה הרביעית היא שנת הסינתזה של כלל הלימודים. בשנה זאת ישלים התלמיד את לימודיו בכל המקצועות לקראת עבודתו בפרוייקט הגמר. פרוייקט הגמר ירכז את כל המיומנויות והידע, שרכש התלמיד במשך לימודיו, בעבודה מסכמת, מגובשת ושלמה. המאמץ העיקרי יושקע בפרוייקט הגמר.

פירוט מסלול הלימודים הדו-שנתי

תכנית לימודי הערב דו-שנתי במחלקה מגלמת מסלול מרוכז ומתומצת המאפשר הקניית ידע בסיסי בעולם העיצוב התעשייתי, תוך הכרות עם כל הכלים הטכניים, הידע התיאורטי והמעשי הנדרש בעבודת המעצב. מאחר ולימודי השנה השניה מושתתים על בסיס הנלמד בשנה א', מותנה המעבר ללימודים בשנה השנייה בציון עובר של הסטודנט בכל מקצועות הלימוד בשנה א'. סטודנט אשר הפסיק את לימודיו במסלול בטרם סיים את כלל החובות הנדרשות לקבלת תעודה אינו זכאי לתעודה אשר מכירה בלימודיו.

תכנית הלימודים שנה א' 
בשנת הלימודים הראשונה, תכנית הלימודים שמה דגש על לימוד שפת הבסיס בעיצוב. בשנה זו, רוכש הסטודנט מיומנות טכנית וחשיבתית ראשונית כגון עבודה על כלים רלבנטיים במחשב, ובמקביל התלמיד ירכוש את השליטה באמצעי הביטוי המקצועיים.

תכנית הלימודים שנה ב' 
שנת הלימודים השנייה מאפשרת להעשיר ולשכלל את השפה הבסיסית שנלמדה בשנת הלימודים הראשונה, לכדי יישומים מורכבים מעשיים יותר בעבודת המעצב העצמאית. הקורסים הנלמדים ייתנו דגש מיוחד על החטיבות השונות בתחום עיצוב תעשייתי, כגון ריהוט, תהליכי ייצור, חומרים ועוד.

* תיאור קורסי הערב מופיע בהמשך לפי כותרתם כפי שהם מופיעים בתוכנית הלימודים הארבע-שנתית.

עדכון אחרון: 8/20/2017 1:00:00 PM
מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5
דירוג: