תכנית הלימודים המחלקה לעיצוב ואדריכלות פנים

מסלולי הלימוד במחלקה

מלאו פרטים ונחזור בהקדם
לכל שאלה חייגו:
03-681708003-6817080

תכנית הלימודים המחלקה לעיצוב ואדריכלות פנים

סטודנט הנרשם ללימודים במכון אבני במסגרת בית הספר לעיצוב ואדריכלות פנים יכול לבחור במגוון רחב של מסלולי הכשרה ולימודים לתואר. מידע נרחב על כל מסלול ניתן למצוא באתר תחת הרובריקה תוכניות לימוד.

להלן  למסלול ארבע-שנתי לתעודת מעצב בוגר אבני, ומסלול חד-שנתי לתעודת גמר בעיצוב פנים.

מסלול ארבע-שנתי לתעודת מעצב בוגר אבני בעיצוב ואדריכלות פנים. במסלול זה משלבים את כלל תחומי הלימוד שסטודנט צריך בכדי להשתלב כמעצב פנים בקרב קהילת המעצבים בארץ או בחו"ל. הלימודים המורכבים מקורסי מעטפת וקורסי ליבה מפתחים את הסטודנט בנושאי העיצוב השונים תוך שילוב בין לימודי האדריכלות לעיצוב הפנים. בכך, הסטודנט זוכה במהלך לימודיו לחוות תהליך למידה מעמיק ומקיף לקראת היותו מעצב פנים רלבנטי בחברה.

סטודנטים הלומדים למען קבלת תעודת מעצב בוגר אבני חייבים לצבור סה"כ של 155 נ"ז שייצברו במהלך 4 שנות הלימוד במכון אבני ולכל המאוחר להשלים את חובותיהם תוך 6 שנים.

כחלק אינטגראלי מן הלימודים במסלול הארבע-שנתי, מוצע מסלול משולב לתואר אקדמי - שילוב בין לימודים אקדמיים לתואר ראשון B.A. של האוניברסיטה הפתוחה במדעי הרוח לבין מכלול לימודי המחלקה לאדריכלות עיצוב פנים לתואר מעצב בוגר אבני.

מכון אבני משתף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה על מנת להקנות לסטודנטים את האפשרות לקבל בתום לימודיהם במכון, גם תואר ראשון אקדמי B.A. של האוניברסיטה הפתוחה בנוסף לתעודה מקצועית המבוססת על התמחות דיסציפלינארית. מסלול לימודים יוקרתי זה מתקיים במשך ארבע שנים.

הקורסים השונים, האקדמיים והדיסציפלינאריים, משולבים זה בזה למערכת שבועית דינאמית, ומתקיימים כולם במכון אבני.

שיתוף הפעולה בין המוסדות, נועד בין השאר לסייע לסטודנט, באמצעות תוכנית לימודים מגובשת ועכשווית, ולהקל עליו ברכישת מכלול לימודים קוהרנטי אקדמי ומקצועי במוסד אחד במקום ללמוד לשני תארים מקריים ובשני מוסדות נפרדים.

להלן מפורטות הדרישות האקדמיות שעל הסטודנט לקיים במהלך לימודיו במכון אבני על מנת להיות זכאי לתואר ראשון (B.A.) של האוניברסיטה הפתוחה ולתואר מעצב בוגר אבני.

הסטודנטים הלומדים למען קבלת תואר אקדמי B.A. מטעם האוניברסיטה הפתוחה בנוסף לתעודת מעצב חייבים לעמוד בדרישות האלה:

א. לצבור 155 נ"ז במכלול הלימודים מהמחלקה לאדריכלות עיצוב פנים של מכון אבני.

ב. לצבור 78 נקודות זכות מהקורסים של האוניברסיטה הפתוחה, תוך עמידה בכלל הדרישות של האוניברסיטה הפתוחה. למידע מפורט על הקורסים ועל מבנה הלימודים של האוניברסיטה רצוי לפנות לידיעוני האוניברסיטה.

מבחינת הלימודים במכון אבני בלבד, ולמען זכאות לתעודת מעצב, הסטודנט יצבור וישלים את חובותיו במהלך 4 שנות הלימוד במכון ולכל המאוחר תוך 6 שנים.

הערה: עבור 13 הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה המתקיימים במכון אבני במשך ארבע שנים, יש לשלם שכר לימוד לאוניברסיטה הפתוחה בנוסף ובנפרד משכר הלימוד עבור לימודי התעודה של מכון אבני.

 

מבנה הלימודים במסלול הארבע-שנתי לתעודת מעצב בוגר אבני באדריכלות עיצוב פנים

קורסי הלימוד בנויים ממספר חטיבות לימוד:

קורסי-ליבה בעיצוב- סטודיו בעיצוב אדריכלי, סטודיו בעיצוב-פנים, סטודיו בהבנת החלל, סטודיו מיוחד,פרוייקט גמר. קורסי-מעטפת מקצועיים-טכניים - תורת הבנייה, סטודיו טכנולוגי, חומרים, מערכות טכניות, ארגונומיה, קורס מקצועי מתקדם.

קורסי-מעטפת מקצועיים-עיצוביים - עיצוב בסיסי, עיצוב המוצר, מבנה הרהיט. קורסי-מעטפת מקצועיים-עיוניים - תורות באדריכלות, תולדות האמנות והעיצוב, נהלים מקצועיים.

קורסי-בסיס מקצועיים- הנדסה תאורית, המחשה גרפית, קורסי מחשב, שרטוט אדריכלי, בניית דגמים, פרזנטציה. קורסי-בסיס כלליים - רישום, תורת הצבע, פיסול, צילום, הכרת הסדנה.

קורסים עיוניים ואוניברסיטאיים.

עדכון אחרון: 5/17/2017 4:43:00 PM
מספר מדרגים:2 דירוג ממוצע:5
דירוג: